Contacte


La coordinadora del consell de delegats i delegades és la Laura Pascual, professora del departament d'educació física de l'institut.

El seu correu electrònic de contacte és:

laurapascual@institutb7.cat

26 de febr. 2016

Vaga d'estudiants: procediment d'actuació

Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC), aprovades pel consell escolar, regulen el procediment a seguir quan hi ha una convocatòria de vaga o manifestació d'alumnes.

En el document adjunt podeu trobar aquest procediment on s'explica com han d'actuar les diferents parts implicades: delegats, equip directiu, alumnes, pares i mares i professorat (pàgs. 83 i 84 de les NOFC).

Procediment d'actuació en cas de convocatòria de vaga d'estudiants

Model comunicació vaga a direcció

4 de febr. 2016
ACTA REUNIÓ DE DELEGATS            21 gener 2016

Assistents: Tots els cursos menys 2n C, 2n D i 2n BTX-B.
Ordre del dia: Preparació festa Carnestoltes 2016

1- Es presenta per escrit , als delegats, com serà lorganització de la festa de carnestoltes 2016 per què ho expliquin a la seva classe.
2- Es demana als delegats de 1r i 2n d'ESO que preguntin en tutoria si algun company vol participar en la presentació dels premis de carnestoltes. Si hi ha algú s'haurà de posar en contacte amb la coordinadora dels delegats.